Staten­ver­ga­dering over geiten­hou­derij en anders formeren


29 november 2018

Tijdens de statenvergadering van 29 november jl. werd het voorstel "anders formeren" van 50PLUS behandeld. Dit voorstel zou ervoor zorgen dat het formeren na nieuwe verkiezingen anders zou gebeuren. Op die manier zouden burgers zich hopelijk beter vertegenwoordigd voelen. Onze bijdrage daarbij is hier na te lezen.

Ook diende onze fractie een motie in tegen de verdere uitbreiding van geitenhouderijen in Friesland, zolang onduidelijk is welke gezondheidsrisico's die uitbreiding zou hebben voor omwonenden. Dat deden we, omdat uit rapporten van het RIVM blijkt dat omwonenden ziek kunnen worden van geitenhouderijen. Lees meer in onze bijdrage of in de motie zelf. Tijdens de vergadering bleek het uiteindelijk handiger de motie in te trekken. We houden dit onderwerp wel op de agenda van Provinciale Staten, want we vinden het belangrijk dat hier aandacht aan wordt besteed.