Partij voor de dieren vraagt ophel­dering over Friese mest


5 juni 2019

Onlangs bericht de NRC dat mest- en co-vergisters de spil zijn in de stelselmatige fraude met mest, chemisch afval en subsidies. De Partij voor de Dieren wil weten hoe het zit met co-vergisters in Fryslân en vraagt het college van Gedeputeerde Staten om opheldering.

In 2017 werd bekend dat de vee-industrie systematisch op grote schaal fraudeert met mest. Nu toont de schokkende analyse van de NRC dat via co-vergistingsinstallaties stelselmatig op criminele wijze een overschot aan mest en illegaal afval wordt weggewerkt.

Fractievoorzitter Rinie van der Zanden vraagt om opheldering: "Dit kan ernstige milieuvervuiling tot gevolg hebben, daarom willen we van het college weten of dit ook in Fryslân gebeurt en hoe het zit met handhaving hierop. Liever nog zien we een aanpak bij de bron: minder mest." De partij heeft schriftelijke vragen ingediend.

Het enorme mestoverschot in Nederland zorgt onder andere voor een onbeheersbare uitstoot van ammoniak en broeikasgassen en voor grote schade aan natuur en milieu. Zo is het een van de oorzaken voor de enorme achteruitgang van de insectenstand, naast het gebruik van landbouwgif. Onlangs stelde het Openbaar Ministerie nog dat minder vee, en dus minder mest de enige oplossing is om de mestfraude aan te pakken.

Klik hier om de schriftelijke vragen te lezen
Gerelateerd nieuws

Verslag PS: op weg naar een energieneutrale provincie

Provinciale Staten hebben een voorstel aangenomen om maatregelen uit te werken om de provincie energieneutraal te maken. De p...

Lees verder

Commentaar op bestuursakkoord

Ons statenlid Rinie van der Zanden gaf vandaag haar eerste reactie op het nieuwe bestuursakkoord van CDA, FNP, VVD en PvdA. Z...

Lees verder