Verslag PS: op weg naar een ener­gie­neu­trale provincie


23 mei 2019

Provinciale Staten hebben een voorstel aangenomen om maatregelen uit te werken om de provincie energieneutraal te maken. De provincie wil daarmee een voorbeeldrol vervullen en duurzame ontwikkelingen aanjagen. Er zijn plannen voor meer zonne-energie, een duurzaam wagenpark en een warmtenet. Onze fractie juicht dat toe, maar heeft wél een stokje gestoken voor houtstook. Wat ons betreft is energie uit biomassa niet duurzaam en moet de overheid het gebruik hiervan, zoals pelletkachels, niet stimuleren. Daarom dienden wij samen met GroenLinks een motie in om een goede gang van zaken hierbij te borgen. Deze is aangenomen. Ook zien wij liever dat de provincie eerst vooral daken en andere locaties benut, voordat zonnepanelen op weilanden worden aangelegd.

Verder kwamen de jaarstukken aan bod, waarbij Provinciale Staten kritisch keken naar de behaalde provinciale doelstellingen van vorig jaar. Onze fractie was ook dit jaar niet blij met de resultaten. Er wordt veel te weinig natuur gerealiseerd, de biodiversiteit wordt nog altijd niet goed aangepakt, en ook de transitie naar een duurzame landbouw en de energietransitie willen niet vlotten. Ook waren we kritisch over de belabberde prestaties van de Omgevingsdienst (FUMO). Er is al jaren een groot gebrek aan toezicht en handhaving, en dat terwijl dit op talloze gebieden zo hard nodig is.

Klik hier voor onze inbreng bij de plannen voor een energieneutrale provincie en de jaarstukken

Gerelateerd nieuws

Zorgen om giftig bodemas

Afvalverwerkers verhandelen jaarlijks grote bergen giftig bodemas en niemand weet wat ermee gebeurt. De gevaren van bodemas k...

Lees verder

Partij voor de dieren vraagt opheldering over Friese mest

Onlangs bericht de NRC dat mest- en co-vergisters de spil zijn in de stelselmatige fraude met mest, chemisch afval en subsidi...

Lees verder