Meer­derheid voor aanpak aanrij­dingen met dieren


29 juni 2016

Vandaag is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen waarin wordt gevraagd om de verkeersveiligheid te vergroten met een aanpak ter voorkoming van aanrijdingen met dieren.

In Fryslân waren er volgens de Fauna Beheer Eenheid vorig jaar 440 aanrijdingen met reeën. De gemiddelde schade bij een ongeval met overstekend wild bedraagt ongeveer 2500 euro. Als we die cijfers als uitgangspunt nemen bedraagt de schade van overstekend wild in Fryslân ruim 1 miljoen euro. En dan is er natuurlijk nog het leed dat aan de dieren wordt toegebracht. En aan de automobilist, want het zal je maar gebeuren!

De Partij voor de Dieren heeft daarom een motie ingediend om in beeld te brengen waar deze aanrijdingen in Fryslân plaatsvinden. Ook wil de partij dat de Provincie onderzoekt wat de mogelijkheden zijn om op die plekken diervriendelijke maatregelen te treffen, zoals wildwaarschuwingssystemen.

Andere provincies hebben inmiddels positieve ervaringen opgedaan met deze en andere maatregelen, ook bij andere diersoorten. Aanrijdingen met (wilde) dieren zorgen voor gevaarlijke situaties. Door aanrijdingen met dieren tegen te gaan zal de verkeersveiligheid toenemen. Voor iedereen een goede zaak!

Voor de bijdrage, klik hier.

Voor de motie, klik hier.

Gerelateerd nieuws

Inbreng PS vergadering 22 juni 2016

De Statenvergadering stond vandaag voornamelijk in het teken van de begrotingscyclus van de provincie. De Staten werden geïnf...

Lees verder

Partij voor de dieren wil goede zorg voor omwonenden van windmolens 

De urgentie is hoog en het doel is duidelijk: Fryslân moet af van fossiele brandstoffen en zo snel mogelijk omschakelen naar ...

Lees verder