Pleidooi voor natuur­herstel


24 mei 2018

De afgelopen statenvergadering werd het initiatiefvoorstel "Integrale aanpak behoud Friese natuur en landschap" behandeld. Dit voorstel is van 50Plus, de Christenunie, D66, GrienLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren en pleit voor een versnelling naar een herstel van biodiversiteit in het veenweidegebied. Het voorstel zelf is hier na te lezen. En onze inbreng hierbij is hier na te lezen.

Helaas werd tijdens de vergadering door FNP, CDA, SP en VVD een amendement ingediend op het voorstel dat ervoor zou zorgen dat de doelen uit het voorstel pas later (of helemaal niet) gehaald zouden worden. Daarom is door de indieners van het initiatiefvoorstel besloten het initiatiefvoorstel weer in te trekken. Wel heeft de gedeputeerde toegezegd dat zij elementen mee zal nemen in de verdere aanpak van het veenweidegebied.

de indieners van het initiatiefvoorstel

Naast het initiatiefvoorstel werd ook de FUMO besproken. Daarbij gaven wij aan dat meer toezicht nodig is. Onze bijdrage is hier na te lezen.

Bij het bespreken van de jaarstukken 2017 zijn we kritisch geweest over de vorderingen op het gebied van natuur en milieu. Zo hebben we gewezen op de noodzaak van schoon water en een snellere energietransitie. Onze bijdrag is hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

PS-vergadering over water en de Skieding

De Statenvergadering van 25 april 2018 ging vooral over water. Daarbij heeft onze fractie gewezen op het belang van beschermi...

Lees verder

Vergadering over Windpark Nij Hiddum-Houw en de kadernota

Vandaag voerden we in de statenvergadering een debat over het geplande windmolenpark bij Nij Hiddum-Houw. Onze fractie is wel...

Lees verder