PS-verga­dering over water en de Skieding


25 april 2018

De Statenvergadering van 25 april 2018 ging vooral over water. Daarbij heeft onze fractie gewezen op het belang van bescherming van natuurwaarden. We stemden tegen hardvaren op het Burgumermar (lees onze inbreng hier na) en we pleitten voor een evaluatie van het Friese Meren Project. Lees onze inbreng daarover hier na.

Ook de Skieding stond op de agenda. Daarbij dienden we een motie in, waarin we vroegen om meer onderzoek naar de beschermde soorten die daar (zouden kunnen) leven. De motie is hier na te lezen en onze inbreng hier.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Initiatiefvoorstel voor natuurherstel

LEEUWARDEN – Een integrale aanpak om de balans tussen landbouw, natuur en milieu te herstellen. Dat is wat 50PLUS, ChristenUn...

Lees verder

Pleidooi voor natuurherstel

De afgelopen statenvergadering werd het initiatiefvoorstel "Integrale aanpak behoud Friese natuur en landschap" behandeld. Di...

Lees verder