Verga­dering over Windpark Nij Hiddum-Houw en de kadernota


27 juni 2018

Vandaag voerden we in de statenvergadering een debat over het geplande windmolenpark bij Nij Hiddum-Houw. Onze fractie is weliswaar een voorstander van windenergie, maar we vinden dat met de omwonenden bij dit windpark te weinig rekening wordt gehouden. Zo kunnen er gezondheidsrisico's ontstaan die, zo vinden wij, door de provincie niet voldoende zijn onderzocht. We pleitten daarom voor nader onderzoek, voordat we doorgaan met het windpark. Zie daarvoor onze bijdrage in de statenvergadering hier en onze motie daarover hier.

Na de bespreking van het windpark zijn ook de financiële stukken van de provincie besproken. Onze inbreng ging daarbij over de doelen van de provincie op het gebied van biologische landbouw en weidevogels. De inbreng is hier terug te lezen. We dienden een motie in voor het behoud van oude Friese rassen. Die motie is hier terug te lezen.

Gerelateerd nieuws

Pleidooi voor natuurherstel

De afgelopen statenvergadering werd het initiatiefvoorstel "Integrale aanpak behoud Friese natuur en landschap" behandeld. Di...

Lees verder

Vragen over aanrijdingen met reeën

Onlangs is gebleken dat er jaarlijks veel ongelukken plaatsvinden op provinciale wegen met overstekend wild. Het CDA heeft ve...

Lees verder