Presen­tatie over land­bouwgif in Appelscha


19 december 2018

Op 16 december jl. hield Ir. Jelmer Buijs in Appelscha een presentatie over chemische bestrijdingsmiddelen en de effecten daarvan op de biodiversiteit. De bijeenkomst werd bezocht door leden van de Partij voor de Dieren en introducees.

De heer Buijs sprak over de schade die bepaalde stoffen, soms al in kleine hoeveelheden, kunnen hebben op bijvoorbeeld de insectenstand. Ook gaf hij aan welke maatregelen genomen kunnen worden om het gebruik van landbouwgif terug te dringen.


De volledige presentatie is hier te bekijken.

Gerelateerd nieuws

Statenvergadering over geitenhouderij en anders formeren

Tijdens de statenvergadering van 29 november jl. werd het voorstel "anders formeren" van 50PLUS behandeld. Dit voorstel zou e...

Lees verder

Statenvergadering over kunst en snelvaren Burgumermar

Tijdens de Statenvergadering van vandaag werd gesproken over de toekomst van cultuur in Fryslân en het snelvaren op de Burg...

Lees verder