Staten­ver­ga­dering over kunst en snelvaren Burgu­mermar


19 december 2018

Tijdens de Statenvergadering van vandaag werd gesproken over de toekomst van cultuur in Fryslân en het snelvaren op de Burgumermar.

Wat onze fractie opviel bij de behandeling van cultuur, was dat ons levende culturele erfgoed geen plaats had gekregen in het voorstel van Gedeputeerde Staten. Daarom hebben we daarvoor een amendement ingediend dat werd aangenomen. Dat is hier na te lezen. Onze volledige inbreng is hier te vinden.

Het snelvaren op de Burgumermar is ons een doorn in het oog. Het is slecht voor de natuur en omwonenden zijn tegen. Daarom spraken we ons uit tegen het snelvaren. Dat is hier na te lezen in onze bijdrage.

50Plus diende een motie vreemd in over het Windpark Fryslân. Daarin werd gevraagd naar meer informatie over het windpark. De motie hebben we mee ondertekend, maar helaas is die motie verworpen. Het Windpark is een dossier dat we goed in de gaten zullen houden.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Presentatie over landbouwgif in Appelscha

Op 16 december jl. hield Ir. Jelmer Buijs in Appelscha een presentatie over chemische bestrijdingsmiddelen en de effecten d...

Lees verder

Partij voor de Dieren en GrienLinks willen dat afval containerramp gescheiden wordt en op een schone manier verbrand wordt

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GrienLinks vragen Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk te zorgen voor schei...

Lees verder