Partij voor de Dieren wil aanpak roof­vo­gel­ver­volging


22 december 2016

De Partij voor de Dieren wil dat de provincie zich serieus gaat inzetten om de roofvogelvervolging in Fryslân aan te pakken. Dit is nog in geen enkel beleid opgenomen. De zeldzame zeearend die op 8 december bij Wolvega uit de lucht is geschoten is één van de vele roofvogels die jaarlijks het slachtoffer worden van opzettelijk doden of verwonden.

De aard en omvang van roofvogelvervolging is nog maar amper in kaart gebracht. Daarom is twee jaar geleden op initiatief van de Friese Milieu Federatie het meldpunt Wildlife Crime opgericht. Daaruit bleek vorig jaar dat Fryslân koploper was in het verstoren van dieren. De meldingen die binnen komen zijn waarschijnlijk echter het tipje van de sluier. Daarbij leidt slechts een klein deel van de gesignaleerde gevallen tot opsporing en vervolging.

De Partij voor de Dieren wil daarom dat de provincie maatregelen neemt om de roofvogelvervolging in Fryslân fors terug te dringen. Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Gerelateerd nieuws

Provinciale Staten in gesprek over de hobbyjacht

Vandaag hebben de Provinciale Staten zich uitgesproken over het burgerinitiati​ef “Van vogelvrij naar kogelvrij, Stop de Hobb...

Lees verder

Kwaliteit grondwater baart zorgen

Vijftien procent van het geteste grondwater buiten grondwaterbeschermingsgebieden in Fryslân overschrijdt de normen voor stof...

Lees verder