PS verga­­dering 22 april en beleids­no­titie Gastvrij Fryslân 2028


17 april 2020

In verband met de Corona crisis vindt de PS vergadering op een andere manier plaats. 15 april was het eerste deel, waarbij alle politieke partijen hun reactie konden geven op de nieuwe beleidsnotitie Gastvrij Fryslân. GS heeft hierop gisteren een reactie gegeven.
Volgende week zal op 22 april het debat plaatsvinden. Alle fracties sturen aan het eind hun stem schriftelijk op per post.

Klik hier voor onze reactie op de beleidsnotitie Gastvrij Fryslân, waarin we benadrukken dat slimme groei van toerisme op een duurzame wijze moet plaatsvinden met daarbij een goede zorg voor de natuurgebieden waarin de recreatie plaatsvindt. Recreatiedruk is een toenemend probleem in Nederland.