digitale PS-verga­dering met motie tegen 5G en voor opvang vluch­te­lin­gen­kin­deren


23 april 2020

Op 22 april had PS haar eerste online vergadering. Vanwege de coronacrisis zou het onverantwoord zijn om bij elkaar te komen, dus spraken we elkaar vanuit onze woonkamers, via Teams. Het was even wennen, maar uiteindelijk ging het best goed.

We bespraken Gastvrij Fryslân. Onze inbreng kwam al eerder, omdat dat handiger was vanwege het digitale vergaderen. Het stuk is hier na te lezen.


Op initiatief van GrienLinks was er een motie vreemd over 5G. Wij vinden dat we eerst duidelijkheid moeten hebben over de gezondheidsrisico's, voordat we 5G aanleggen. Onze gehele bijdrage daarover is hier te lezen. Gedeputeerde Hoogland zei toe onze zorgen over te brengen in Den Haag.

GrienLinks diende daarnaast ook nog een motie in voor het opvangen van vluchtelingenkinderen, die nu vastzitten in Griekenland. Wij maken ons zorgen over deze kinderen, ook omdat corona inmiddels ook de vluchtelingenkampen heeft bereikt. Helaas kreeg de motie geen meerderheid. Onze bijdrage is hier na te lezen.