PS-verga­dering over emis­sievrij OV


23 januari 2019

Tijdens de statenvergadering van vandaag werd ondermeer gesproken over het emissievrij maken van de treinen in Friesland. Het voorstel vanuit Gedeputeerde Staten was om dat voor elkaar te hebben in 2025. Wat ons betreft een goed voorstel, maar we hebben wel aan de gedeputeerde gevraagd om goed op te letten dat geen gebruik zal worden gemaakt van sjoemelstroom. Zie onze volledige bijdrage hier.