Partij voor de Dieren en Grien­Links willen dat afval contai­nerramp gescheiden wordt en op een schone manier verbrand wordt


16 januari 2019

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren en GrienLinks vragen Gedeputeerde Staten zo snel mogelijk te zorgen voor scheiding en zoveel mogelijk recycling van het aangespoelde afval. Momenteel wordt het afval verbrand door de REC in Harlingen. De partijen vragen het college of de afvalververbrander wel geschikt is om het piepschuim uit het containerafval te verbranden.

Statenlid Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren: “De hoeveelheid afval is enorm. Het is een ecologische ramp. Het afval dan ook nog eens ongescheiden te verbranden in plaats van eerst goed scheiden en zoveel mogelijk te recyclen is wat mij betreft een tweede ramp.

Jan Atze Nicolai van GrienLinks maakt zich daarnaast ook zorgen om gevaarlijke stoffen die vrij kunnen komen bij de verbranding van het afval: “Tussen het afval zit ook piepschuim. Dat moet verbrand worden bij een temperatuur van tenminste 1000º Celsius. De REC haalt deze temperatuur niet en dus kunnen er gevaarlijke stoffen ontstaan bij onvolledige verbranding”.

Lees de gestelde vragen hier na.

Gerelateerd nieuws

Statenvergadering over kunst en snelvaren Burgumermar

Tijdens de Statenvergadering van vandaag werd gesproken over de toekomst van cultuur in Fryslân en het snelvaren op de Burg...

Lees verder

PS-vergadering over emissievrij OV

Tijdens de statenvergadering van vandaag werd ondermeer gesproken over het emissievrij maken van de treinen in Friesland. Het...

Lees verder