PvdD, Grien­Links en SP willen zout­winning Wad alsnog tegengaan


19 november 2019

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GrienLinks en SP willen alsnog de winning van zout onder de Waddenzee stoppen. De vergunning voor de winning is gebaseerd op oude informatie. Volgens de fracties zit daar wellicht een mogelijkheid de zoutwinning te stoppen.

Aanleiding voor de actie is de berichtgeving door Omrop Fryslân. Daaruit blijkt dat toenmalig gedeputeerde Sjoerd Galema op basis van onjuiste informatie steun heeft verleend aan de winning. De economische waarde van zoutwinning voor Fryslân is gering, maar de winning zal hoogstwaarschijnlijk wel schade toebrengen, vooral aan het Wad.

De statenfracties willen nu van Gedeputeerde Staten weten wat ze nog kunnen en willen doen om de winning tegen te gaan. “Laten we daarom alles doen om dit tegen te houden. Het kan niet zo zijn, dat een groot bedrijf voor eigen gewin onze leefomgeving verwoest en burgers en natuur enkel het nakijken hebben. Daarbij zijn er nieuwe omstandigheden – risico’s in de mijnbouwindustrie en versnelling van de zeespiegelstijging - sinds de vergunning voor het zoutwinnen werd verstrekt. De (natuur)vergunning voor het zoutwinnen onder de Waddenzee moet ingetrokken worden.”

Zoutfabrikant Frisia is recent begonnen met het boren naar zout onder de Waddenzee. Volgens oud-werknemer en bodemdalingsdeskundige Adriaan Houtenbos in de reportage van Omrop Fryslân worden de risico´s van zoutwinning consequent onderschat. De winning kan leiden tot aardbevingen, sinkholes en wateroverlast. Er kunnen zelfs zandplaten verdwijnen.

Wanden van zoutwinningsputten kunnen instorten, leidingen kunnen breken en bovendien wordt dieselolie gebruikt om zoutputten af te sluiten, met alle risico´s van dien. Ruben Smit, de maker van de film Het Wad noemt het van de gekke dat er in het kwetsbare Unesco Werelderfgoed De Waddenzee nog zout en gas wordt gewonnen.

Risico´s worden gebagatelliseerd. Het Staatstoezicht op de Mijnen gaat controleren of het goed gaat met de zoutwinning. De Waddenvereniging vindt dit een wassen neus, omdat Frisia zelf de monitoring organiseert. Dat is volgens de fracties de slager die zijn eigen vlees keurt.

Lees de vragen hier na.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Bijdrage over landbouw bij begroting 2020

Vandaag vergaderden Provinciale Staten over de 2ebestuursrapportage van Gedeputeerde Staten over 2019 en de begroting voor 20...

Lees verder

Vergadering over OV, vaarwegen en het Iepen Mienskip Fûns

Gisteren stonden er diverse onderwerpen op de agenda van Provinciale Staten. Om te beginnen de busconcessie voor de periode 2...

Lees verder