Bijdrage over landbouw bij begroting 2020


13 november 2019

Vandaag vergaderden Provinciale Staten over de 2ebestuursrapportage van Gedeputeerde Staten over 2019 en de begroting voor 2020. Het College is voornemens om €1 miljoen extra in te zetten voor een Taskforce PAS, die de gevolgen van het PAS-debacle (de stikstofcrisis) wat betreft vergunningen moet gaan afhandelen. Extra kosten waar de burgers voor moeten opdraaien, bovenop de indirecte kosten van de door de intensieve landbouw veroorzaakte milieu- en natuurschade die ook al op de burgers worden afgewenteld.

Al sinds 2010 is er gewaarschuwd dat de PAS-constructie, die onder aanvoering van de landbouwlobby tot stand is gekomen, juridisch onhoudbaar is. En dat Nederland een mestprobleem heeft, is zelfs al een halve eeuw bekend. Maar opeenvolgende kabinetten lieten hun oren hangen naar de landbouwsector en lieten het erop aankomen.

Als Nederland zich had gehouden aan de natuur- en milieuverplichtingen, dan hadden we nu niet zo in de knel gezeten, en dan hadden we die €1 miljoen die nu in een Taskforce PAS moet worden gestoken bijvoorbeeld kunnen besteden aan extra stimulerende maatregelen richting een volledig grondgebonden natuurinclusieve landbouw. Want dát is waar dit college, volgens zijn eigen bestuursakkoord, naar streeft.

Wij hebben onze volledige spreektijd gebruikt om dat punt onder de aandacht te brengen. Onze inbreng is hier terug te lezen.

Gerelateerd nieuws

Statenvergadering over klimaat, bijen en CETA

30 oktober was een belangrijke statenvergadering voor onze fractie. Het klimaatakkoord werd besproken, net als een oude motie...

Lees verder

PvdD, GrienLinks en SP willen zoutwinning Wad alsnog tegengaan

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, GrienLinks en SP willen alsnog de winning van zout onder de Waddenzee stoppen...

Lees verder