Verga­dering over Windpark Fryslân en laag­vliegen


27 februari 2020

Gisteren werd in Provinciale Staten Fryslân o.a. gesproken over de besteding van de opbrengsten uit de provinciale deelname in Windpark Fryslân. Het College van Gedeputeerde Staten wil een deel daarvan gebruiken voor de verduurzaming van dorpen en wijken. Wij vinden dat een prima keuze, want zo komt een substantieel deel van de opbrengsten ten goede aan de directe omgeving van Windpark Fryslân.

Ook wil het College met de opbrengsten werkgelegenheid bevorderen, vooral in de toeristisch-recreatieve sector. Wij willen een evenredige verdeling van de middelen tussen economie en ecologie. Door slimme combinaties kunnen groene investeringen ook leiden tot nieuwe banen en meer toerisme. Een gebiedsgerichte aanpak voor weidevogels kan bijvoorbeeld ook de toeristische aantrekkingskracht van het gebied vergroten. Lees onze bijdrage hier na.

Verder hebben wij een motie van de FNP tegen de laagvliegroute voor de F35 (‘JSF’) medeondertekend. Niet alleen vanwege geluidsoverlast voor omwonenden en mogelijke gevaarlijke situaties in relatie tot vliegveld Drachten, maar ook vanwege de negatieve impact op natuur en milieu. Wij krijgen steeds meer signalen, o.a. via het Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden, dat de vliegbewegingen sterk toenemen en daarmee ook de overlast van het militair vliegverkeer voor mens, dier en milieu. Ook wordt steeds duidelijker dat de vergunningen voor Vliegbasis Leeuwarden bij lange na niet op orde zijn. We hebben gevraagd wat het College aan deze onaanvaardbare situatie gaat doen. Lees onze bijdrage hier na.

Afbeelding van Geluidsmeetnet rondom Vliegbasis Leeuwarden: de avondvliegoefeningen met straaljagers vanaf de vliegbasis op één avond.

Gerelateerd nieuws

Vergadering over stikstof en energie

De laatste Statenvergadering van dit jaar ging o.a. over de Regionale Energiestrategie (RES). Wij willen in de Friese Startno...

Lees verder

PS verga­dering 22 april en beleidsnotitie Gastvrij Fryslân 2028

In verband met de Corona crisis vindt de PS vergadering op een andere manier plaats. 15 april was het eerste deel, waarbij ...

Lees verder