Verga­dering over stikstof en energie


18 december 2019

De laatste Statenvergadering van dit jaar ging o.a. over de Regionale Energiestrategie (RES). Wij willen in de Friese Startnotitie RES meer nadruk op energiebesparing. Dat moet een belangrijke doelstelling zijn. De duurzaamste energie is immers de energie die we niet verbruiken. Ook willen wij dat de gedeputeerde snel aan tafel gaat met de lokale energiecoöperaties, die zich vrijwillig inzetten voor de energietransitie in eigen wijk of dorp. Die inzet van onderop moet ten volle worden benut! Onze inbreng is hier terug te lezen.

Verder ging het over de Taskforce Stikstof. Wat ons betreft gaat er geen cent van de provinciale begroting naar die Taskforce. De landelijke overheid heeft tegen beter weten in de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof) ingevoerd, ondanks waarschuwingen van diverse kanten dat die PAS-constructie juridisch niet houdbaar zou zijn (en dat bleek later ook), omdat de natuur er onvoldoende door werd beschermd. Daarbij moet worden gezegd dat de landelijke overheid weliswaar eindverantwoordelijkheid heeft voor de PAS, maar niet de enige verantwoordelijke is. De gangbare agrarische sector zélf heeft de PAS omarmd en, via de landbouwlobby, erdoor gedrukt bij de landelijke politiek. Onze inbreng is hier terug te lezen.

Tot slot hebben wij bij het bespreken van de ‘gastvrijheidseconomie’ gewezen op het belang van controle en handhaving voor een mooie en schone leefomgeving. Omdat onwenselijk gedrag als het dumpen van afval of het laten loslopen van honden een bedreiging is voor toch al kwetsbaar geworden natuurwaarden. Onze inbreng is hier terug te lezen.

Gerelateerd nieuws

Vragen snelvaren Burgumer Mar

De pilot snelvaren op de Burgumer Mar is door de rechtbank op 2 augustus 2019 stilgelegd als gevolg van de toewijzing van een...

Lees verder

Vergadering over Windpark Fryslân en laagvliegen

Gisteren werd in Provinciale Staten Fryslân o.a. gesproken over de besteding van de opbrengsten uit de provinciale deelname i...

Lees verder