Vergoeding voor funde­rings­schade in veen­wei­de­gebied


7 december 2022

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, de SP en D66 willen dat overheden de helft van de funderingsschade aan huizen in het veenweidegebied gaan vergoeden. Zij zullen daar een voorstel voor doen in de komende vergadering van Provinciale Staten op 21 december 2022. Ook de Wetterskipsfractie van de Partij voor de Dieren schaart zich achter dit voorstel.

In het veenweidegebied hebben woningeigenaren te kampen met funderingsschade. Dat heeft meerdere oorzaken. Niet alleen de ouderdom van de meest houten palen, maar ook aspecten als de diepontwatering van het veengebied en de niet optimale werking van de hoogwatercircuits hebben ervoor gezorgd dat meerdere huiseigenaren geconfronteerd worden met paalrot van de houten funderingen. Daardoor verzakken woningen.

De PvdD, SP en D66 hebben kennis genomen van het advies van de funderingstafel voor een fiftyfifty verdeling. Ze ondersteunen dit advies en vinden dat dit leidend moet zijn voor een regeling. Herstel van funderingsschade is volgens de fracties een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en particulier. Vanuit meerdere fracties in het waterschap en bij de provincie is inmiddels een voorstel voor een subsidieregeling van 40% gekomen, maar met de voorgestelde 50% vergoeding van funderingsschade hopen de PvdD, SP en D66 burgers meer perspectief te bieden.