Compen­satie funde­rings­schade veen­wei­de­gebied is onvol­doende


22 december 2022

Tijdens de PS vergadering is gisteren veel gesproken over de funderingsaanpak veenweidegebied, de sluis bij Kornwerderzand en het Regionaal Mobiliteitsprogramma.

De provincie gaat de beurs trekken om inwoners met funderingsschade aan woningen te helpen, maar wat ons betreft gaat dit niet ver genoeg, benadrukte Menno Brouwer in zijn inbreng. Gezien de complexe problematiek en een gedeelde verantwoordelijkheid tussen overheid en woningeigenaar, is een fifty-fifty verdeling van de funderingsschade het meest redelijke en realistische scenario, vinden wij. Daarvoor dienden wij een motie in, maar die haalde helaas geen meerderheid.

We hadden wel succes bij het Regionaal Mobiliteitsprogramma, omdat ons amendement werd aangenomen om de CO₂-doelstelling hiervan te verhogen, conform onze eerder aangenomen motie. Mobiliteit zorgt in Fryslân voor ongeveer een derde van de totale CO₂-uitstoot. Wij zullen kritisch blijven volgen of de transitie naar duurzaam vervoer in Fryslân de komende jaren goed vordert. Lees hier onze inbreng.

Tot slot hebben we tegen een provinciale bijdrage voor de verruiming van de sluis bij Kornwerderzand gestemd. In zijn bijdrage stelde Menno dat de grootste belanghebbenden hierbij bedrijven zijn die maar weinig duurzaam zijn en ook niet erg toekomstbestendig. Bovendien vinden we de investering te risicovol zolang de minister niet officieel garant staat voor een eventuele restsom.