Vragen over komst mest­ver­gister bij Burgum


6 juni 2017

De fracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks en 50PLUS zijn bang dat Fryslân het mestafvalputje voor andere landsdelen wordt, wanneer Energieconcern Engie een grote co-mestvergister bouwt bij de Energiecentrale van Burgum. De co-mestvergister wordt een van de grootste van Nederland.

De installatie heeft een inhoud van 100.000 ton waarvan de helft mest. De partijen vrezen aanvoer van mest uit bijvoorbeeld de grootschalige varkenshouderijen in Noord-Brabant. De omwonenden van de centrale hebben zich verenigd en hebben zich in grote getale gekeerd tegen het mestvergistingsplan.

Ze vrezen negatieve milieueffecten zoals stank- en verkeersoverlast. Teven zou de co-mestvergister een aanslag op recreatie en toerisme betekenen en negatieve effecten hebben op de flora en fauna.

Een naburig recreatiebedrijf met uitbreidingsplannen vreest dat niemand in de stanklinie van de co-mestvergister nog een vakantiehuis wil kopen of huren. Als de installatie er komt zal de geplande capaciteitsverdubbeling niet doorgaan. Het park is met zo’n 8000 toeristen jaarlijks een belangrijke toeristische trekker. De partijen willen weten of het College in het vergunningsverleningsproces voldoende rekening houdt met deze en andere negatieve effecten.

De fracties van PvdD, GrienLinks en 50PLUS zijn van mening dat het een must is een MER uit te voeren gezien de omvang van de installatie en willen van het College van Gedeputeerde Staten weten of het bereid is er bij Engie op aan te dringen om dit te doen.

Klik hier voor de bijbehorende vragen

Gerelateerd nieuws

Zorgen om gebrek aan klimaatbewustzijn

De Partij van de Dieren Fryslân maakt zich zorgen over het energiebewustzijn van veel Nederlanders. Ze zijn zich nauwelijks b...

Lees verder

Statenvergadering over circulaire economie en duurzame landbouw

Gisteren was een lange en belangrijke statenvergadering voor onze fractie. We behandelden onder andere de onderwerpen circula...

Lees verder