Staten­ver­ga­dering over circu­laire economie en duurzame landbouw


22 juni 2017

Gisteren was een lange en belangrijke statenvergadering voor onze fractie. We behandelden onder andere de onderwerpen circulaire economie en bespraken de ambities voor een duurzame landbouw.

Onze inbreng bij circulaire economie kun je hier nalezen. Daarbij hebben we een motie ingediend voor circulair bouwen (hier na te lezen) en een motie om de provincie als launching customer aan te merken (hier na te lezen).

Bij zowel circulaire economie als bij duurzame landbouw is wat ons betreft geen ruimte voor mestvergisting. Daarvoor dienden we twee moties in (hier en hier na te lezen).

Bij de discussie over duurzame landbouw hebben we gepleit voor een volledig grondgebonden veehouderij. Zie hier onze inbreng. Daarbij hebben we een amendement ingediend voor een beperkt aantal GVE (groot vee eenheden) per hectare, dat is hier na te lezen.

Ook werd in deze vergadering gesproken over culturele hoofdstad. Daarbij hebben we een motie ingediend om te voorkomen dat vervuilende ballonnen opgelaten zouden worden (hier na te lezen). Onze inbreng daarbij is hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

Vragen over komst mestvergister bij Burgum

De fracties van Partij voor de Dieren, GrienLinks en 50PLUS zijn bang dat Fryslân het mestafvalputje voor andere landsdelen w...

Lees verder

Partij voor de Dieren heeft twijfels bij weidevogelcompensatie de Haak

Weidevogels lijken de dupe te zijn geworden bij de aanleg van de Haak rondom Leeuwarden. De Partij voor de Dieren wil ophelde...

Lees verder