Monde­linge vragen damherten


Indiendatum: apr. 2021

Omwonenden uit Mildam hebben zich in een brief aan u, gedateerd 4 november 2020, uitgesproken tegen de wenselijkheid en noodzaak van het afschot van de damherten in hun buurt. Bij brief van 16 februari 2021 deelt u hen mede dat de Faunabeheereenheid (FBE) gevraagd is een faunabeheerplan op te stellen voor het beheer van de populaties damherten in Fryslân. Ook geeft u aan niet te willen wachten op dit faunabeheerplan, maar de FBE – vooruitlopende op dit plan – een opdracht te verlenen.

In uw brief beroept u zich op verkeersveiligheidsargumenten als rechtvaardiging voor een opdracht tot afschot. U geeft aan dat de afgelopen drie jaren in Fryslân 20 aanrijdingen hebben plaatsgevonden.

Uit opgevraagde informatie van de politie blijken er met de Mildamherten slechts 3 aanrijdingen in 4 jaar tijd te zijn geregistreerd. Drie aanrijdingen in vier jaar tijd past binnen de marge van uw beleidsuitgangspunt.

Wij hebben hierover de volgende vragen:

  1. Hoe verklaart u het aantal van drie aanrijdingen in relatie tot uw opgave? Heeft u per abuis misschien ook aanrijdingen met reeën erbij opgeteld?
  2. Hoe heeft u zich op de hoogte gesteld van de situatie ter plaatse, en de wenselijkheid van de dieren daar? Vind u dat u dat terdege heeft gedaan?
  3. Welke preventieve maatregelen zijn genomen om de vermeende overlast door de dieren te voorkomen en waarom zijn snelheidsbeperkingen of fysieke verkeersveiligheidsmaatregelen op de wegen hier geen onderdeel van geweest?
  4. Vindt u het verantwoord om tot afschot over te gaan vanuit het argument van de verkeersveiligheid zonder dat u alle mogelijke alternatieven in ogenschouw heeft genomen? Graag een toelichting.

Partij voor de Dieren, Menno Brouwer

Interessant voor jou

Schriftelijke vragen afschot duiven

Lees verder

Schriftelijke vragen bestuurscrisis FBE

Lees verder