Vragen over controle op veehouderij

Uit een recent rapport (bekijk het rapport hier) van de provincie Brabant blijkt dat in die provincie toezicht en handhaving bij veehouderijen tekortschiet. De overtredingen betroffen een te hoge uitstoot van ammoniak en fijnstof, het in werking hebben van afwijkende stalsystemen en/of luchtwassers, het houden van meer/andere dieren dan toegestaan en het ontbreken van elektronische monitoring.

  1. Wanneer is voor het laatst in Fryslân de frequentie en kwaliteit van controles op veehouderijen nagegaan en wat waren hier de uitkomsten van?
  2. Bij welk percentage van de gecontroleerde veehouderijen werden overtredingen geconstateerd?
  3. Om wat voor een overtredingen ging het?
  4. Binnen welke termijn en hoe werden deze overtredingen vervolgens gehandhaafd?
  5. Hoe wordt omgegaan met veehouders die meermaals regels overtreden?
  6. Hoe vaak wordt een Friese veehouderij gemiddeld gecontroleerd en waarop wordt dan gecontroleerd?
  7. Is er een verschil in controles van melkvee/ pluimvee en varkensbedrijven? Zo ja, waarom?
  8. Kunt u aangeven welke rol de provincie precies speelt bij de controle en handhaving van veehouderijen?