Vragen over natuurcompensatie Polderhoofdkanaal

Bij de aanpassing van het Polderhoofdkanaal (PHK) heeft natuurcompensatie plaatsgevonden. Daarover hebben wij de volgende vragen.

  1. Zijn daadwerkelijk evenveel hectares water en kilometers oever gecompenseerd als oorspronkelijk de bedoeling was? Zo nee, waarom niet en wanneer vind deze compensatie alsnog plaats?
  2. Waarom is 3,2 ha bij de Kraanlannen wel meegerekend als compensatiegebied, maar is dit niet daadwerkelijk ingericht als compensatie?
  3. Welke ecologische gevolgen heeft dit?
  4. Welke discrepanties bestaan er tussen de geplande en daadwerkelijk aangelegde bypasses?
  5. Waarom is dit het geval?
  6. Welke ecologische gevolgen heeft dit?
  7. Zijn werkzaamheden uitgevoerd (al dan niet op een particulier perceel) zonder de daarvoor benodigde vergunningen? Zo ja, welke werkzaamheden en waarom?
  8. Is het juist, dat de werkzaamheden in één van de compensatiegebieden tot dusverre niet zijn afgerond? Indien ja: Waarom niet, en wat zijn er de consequenties ervan?
  9. Wanneer zullen deze uiterlijk afgerond zijn?