Bijdrage Motie Agrarisch Natuur­beheer


25 november 2015

Dank u wel voorzitter.

Agrarische ondernemers krijgen een stortvloed van regelgeving over zich heen die ook nog eens met enige regelmaat wijzigt. En dat vraagt van hen dat ze niet alleen een goeie boer moeten zijn met kennis van vee, voer en mest, maar ook nog eens zich moeten ontwikkelen tot een expert op het gebied van regelgeving. Regelgeving, meneer de voorzitter die vaak niet uitblinkt in duidelijkheid.

En dat leidt ertoe dat bij het invullen van het zoveelste formulier wel eens een foutje insluipt. Wij, en dat zijn mijn partij, de SP en de PvdA hebben de stellige indruk uit de signalen die wij krijgen dat vooral de wat oudere en wat kleinere extensieve veehouders het erg moeilijk vinden de formulierenzee die op hen afkomt correct in te vullen.

Zij lopen daardoor als het gaat om natuurbeheer soms subsidies mis. Het gaat daarbij niet om enorme bedragen, maar zoals ik al opmerkte gaat het vaak om relatief kleine extensieve bedrijven en daar tikt elke misgelopen euro keihard aan. Er gaat veel tijd en geld verloren met het voeren van procedures over detailkwesties.

En dat alles vergroot de animo voor natuurbeheer niet, terwijl we in deze provincie alle belang hebben bij instandhouding en toename van de agrobiodiversiteit.

De collectieven van het agrarisch natuurbeheer zouden hierin bij uitstek een rol kunnen vervullen en dat zou veel kosten kunnen besparen.

Samen met de SP en de PvdA verzoekt onze fractie het college van GS om zich ervoor in te spannen dat de regeldruk afneemt waar het gaat om procedurefouten bij aanvragen voor agrarisch natuurbeheer. We vragen om hierover in gesprek te gaan met RVO, Rijk en EU en ons daarover te rapporteren.

Daarom dienen wij, samen met de SP, 50Plus, PvdA en VVD, bijgaande motie in.

Rinie van der Zanden,

fractievoorzitter Partij voor de Dieren

De motie is hier te vinden.

Interessant voor jou

Bijdrage Begroting 2016

Lees verder

 Bijdrage Gemeenschappelijke Regeling FUMO

Lees verder