Staten­ver­ga­dering over klimaat, bijen en CETA


31 oktober 2019

30 oktober was een belangrijke statenvergadering voor onze fractie. Het klimaatakkoord werd besproken, net als een oude motie van GrienLinks over de aanleg van een insectennetwerk. SP diende daarnaast een motie in tegen CETA, het vrijhandelsverdrag met Canada.

Bij de bespreking van het klimaatakkoord hebben wij het belang van een opwarming van minder dan 1,5 graden genoemd. Om als provincie daar alles aan te doen, leek de hulp van Urgenda ons belangrijk. Daarvoor dienden we een motie in. Lees onze bijdrage hier na en de motie hier. De motie werd verworpen: alleen D66, GrienLinks en wij stemden voor.

De motie van GrienLinks over de aanleg van een insectennetwerk kwam al uit 2017. Schandalig, wat ons betreft. De insectenstand gaat snel achteruit en alles wat we kunnen doen om dat te voorkomen, moeten we meteen doen. En niet twee jaar wachten. Lees onze bijdrage hier na.

Over CETA zijn we duidelijk: geen vrijhandel ten koste van milieu, dierenwelzijn, voedselzekerheid, mensenrechten en privacy. Zulk soort handelsakkoorden zijn onverantwoord. Waarom lees je hier terug in onze bijdrage.