Behan­deling initi­a­tief­voorstel dieren­welzijn, ganzen en beleids­brief Europa


21 mei 2020

Gisteren werd in Provinciale Staten Fryslân ons initiatiefvoorstel ‘Dierenwelzijn als verdienmodel’ behandeld in eerste termijn. Volgens de Nota Dierenwelzijn van 2001/2002 van de landelijke overheid moet uiterlijk in 2022 het dier leidend zijn in de veehouderij. Dat betekent dat het stalsysteem wordt aangepast aan het dier en niet het dier aan het stalsysteem. Maar er is nooit een serieus stappenplan gemaakt om dat doel te realiseren.

Wij dienen dit initiatiefvoorstel in omdat we willen dat Fryslân zelf stappen gaat zetten. Fryslân is een van de toonaangevende melkveehouderijprovincies, maar heeft ook zo’n 60 bedrijven met varkens, 57 met vleeskalveren en 50 met vleeskuikens, die nooit enig daglicht zien. Fryslân wil voorop lopen met natuurinclusieve landbouw en heeft ook de kringlooplandbouw omarmd. Dierenwelzijn op nummer 1 zetten kan bovendien een goed verdienmodel opleveren. Het is een van de weinige aspecten waar boeren zelf nog greep op hebben en juist kosten mee kunnen besparen.

Onze inbreng bij het voorstel is hier terug te lezen. Volgende week volgt de tweede termijn.

We hebben ook een motie ingediend over het ganzenbeleid. De afgelopen twee winters waren er door klimaatverandering beduidend minder ganzen in Fryslân, en ze kwamen ook later dan anders. De schade is de laatste twee jaar stevig gedaald en de verwachting is dat dat zo blijft. Toch wil de provincie pas in 2023 het ganzenbeleid evalueren. Omdat het veranderende klimaat waarschijnlijk inmiddels een grotere invloed heeft op de aanwezigheid van ganzen in Fryslân [S1] dan het provinciale ganzenbeleid, verzoeken wij Gedeputeerde Staten om al vanaf dit jaar de beschikbare kennis over de invloed van het klimaat in kaart te brengen. Onze motie is hier terug te lezen en de toelichting daarbij hier.

Er werd ook gesproken over de beleidsbrief Europa, waarmee de provincie Europese gelden wil binnenhalen voor projecten in het kader van de ‘Brede Welvaart’ in Fryslân. In die beleidsbrief worden watertechnologie, circulaire economie, natuurinclusieve landbouw en de maritieme sector door Gedeputeerde Staten genoemd als speerpunten, maar klimaat en energie niet. Dat vinden wij merkwaardig. Onze bijdrage is hier terug te lezen.

Gerelateerd nieuws

digitale PS-vergadering met motie tegen 5G en voor opvang vluchtelingenkinderen

Op 22 april had PS haar eerste online vergadering. Vanwege de coronacrisis zou het onverantwoord zijn om bij elkaar te komen,...

Lees verder

Succes! Provincie gaat werk maken van dierenwelzijn

Gisteren werd in Provinciale Staten van Fryslân ons initiatiefvoorstel ‘Dierenwelzijn als verdienmodel’ behandeld in tweede t...

Lees verder