Geen gaswinning bij Schier­mon­nikoog


19 oktober 2017

Volgens de Partij voor de Dieren, SP, GrienLinks en FNP moet het gas bij Schiermonnikoog lekker in de grond blijven. De partijen wijzen op de grote weerstand en de onrust in het kwetsbare gebied. De partijen vinden dat de focus moet liggen op de benutting van meer duurzame energiebronnen. Ze vragen het college van Gedeputeerde Staten woensdag in de Provinciale Statenvergadering de verantwoordelijke minister op te roepen geen toestemming te geven voor proefboringen of gaswinning in het gebied.

De motie is aangenomen en is hier terug te lezen.