Vragen over toezicht op veehou­derij


11 oktober 2017

De statenfractie van de Partij voor de Dieren wil van gedeputeerde staten weten hoe het zit met de controles op veehouderijen in deze provincie. Aanleiding is een onderzoek bij de provincie Brabant waaruit blijkt dat de controle en handhaving op veehouderijen daar niet goed geregeld is.

Statenlid Van der Zanden: “Burgers en boeren in Brabant zijn niet slechter of beter dan boeren en burgers in Fryslân. Dus ik wil gewoon weten hoe het in onze provincie zit. Het blijkt dat er daar bedrijven zijn die in 13 jaar nooit een controle hebben gehad. Dat vinden wij redelijk absurd. Het punt is dat wat daar kan, hier natuurlijk ook mogelijk is. “

De statenfractie heeft reden om deze vragen te stellen, want de fractie heeft aanwijzingen dat ook in deze provincie de regels op sommige punten door agrarische ondernemers nogal ruim worden geïnterpreteerd. Van der Zanden: “Er is in ieder geval een rapport van de noordelijke rekenkamer waarin de controle op veehouderijen werd gehekeld. Verder zijn er de afgelopen twee jaar veel natuurbeschermingsvergunningen afgegeven aan melkveehouderijen. Deels ging dat om uitbreidingen, maar er zaten ook nogal wat legaliseringen van illegale situaties bij.”

De Partij voor de Dieren wil weten hoe vaak gecontroleerd wordt, hoeveel overtredingen worden geconstateerd en hoe met veelplegers om wordt gegaan.

Bekijk de vragen hier.

Gerelateerd nieuws

Ruim baan voor verduurzaming OV

Goed nieuws! Een ruime meerderheid van de Staten vindt dat het openbaar vervoer in provincie Fryslân moet verduurzamen. Bijna...

Lees verder

Geen gaswinning bij Schiermonnikoog

Volgens de Partij voor de Dieren, SP, GrienLinks en FNP moet het gas bij Schiermonnikoog lekker in de grond blijven. De parti...

Lees verder