Handen af van Schil­kampen


19 juli 2017

De Partij voor de Dieren wil dat er geen vaargeul dwars door natuurgebied Schilkampen wordt aangelegd. Het gebied kent een grote soortenrijkdom van vogels en huist een grote kolonie broedende kokmeeuwen. Dat maakt het gebied uniek in de stad. Volgens een ecologisch rapport van Altenburg en Wymenga is het gebied belangrijk voor de instandhouding van de soort en kan de nieuwe vaarverbinding ertoe leiden dat de kolonie zal verdwijnen. Ondanks zware protesten van omwonenden zal volgende week toch met de aanleg worden gestart. De partij heeft met spoed aan gedeputeerde Kramer gevraagd om het gebied aan te merken als jaarrond beschermde nestplaats en er op toe te zien dat de gemeente afziet van de geplande graafwerkzaamheden.

* de vragen zijn mee ingediend door de FNP

Klik hier voor de schriftelijke vragen.

Gerelateerd nieuws

Doodsvonnis voor 200.000 ganzen

De provincie heeft vandaag besloten dat de ganzen de rekening moeten betalen voor de 12 miljoen die ze kosten door hun jaa...

Lees verder

Partij voor de Dieren wil terdege natuurcompensatie Polderhoofdkanaal

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat de compensatie van natuur bij het Polderhoofdkanaa...

Lees verder