Partij voor de Dieren wil terdege natuur­com­pen­satie Polder­hoofd­kanaal


1 augustus 2017

De Statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft signalen ontvangen dat de compensatie van natuur bij het Polderhoofdkanaal niet goed is verlopen. Daarover stelt de fractie vragen aan gedeputeerde staten.

De fractie wil weten hoeveel hectares daadwerkelijk zijn gecompenseerd en welke ecologische gevolgen er zijn. Ook vraagt ze naar het eventueel uitvoeren van werkzaamheden zonder de benodigde vergunningen.

De gestelde vragen zijn hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

Handen af van Schilkampen

De Partij voor de Dieren wil dat er geen vaargeul dwars door natuurgebied Schilkampen wordt aangelegd. Het gebied kent een gr...

Lees verder

Pluim voor Fries verkiezingsprogramma

De statenfractie van de Partij voor de Dieren heeft van de Ried fan de Fryske Beweging een pluimbrief gekregen voor het 'fols...

Lees verder