Doods­vonnis voor 200.000 ganzen


12 juli 2017

De provincie heeft vandaag besloten dat de ganzen de rekening moeten betalen voor de 12 miljoen die ze kosten door hun jaarlijkse verblijf in de provincie. Een grote meerderheid was voor afschot, behalve wij natuurlijk. Voor ons was het reden voor fel verzet. Verzet tegen een aanvalsplan dat gedoemd is te falen. Verzet tegen 200.000 doodgeschoten ganzen en de minstens 50.000 gewonde ganzen die hun leven lang verminkt zullen worden, door de breed uitwaaiende metalen stukken uit de hagelpatronen waarmee de jagers ze gaan bekogelen. Verzet tegen een landbouwsysteem dat schade veroorzaakt, en waarbij nu niet de veroorzakers, maar de samenleving en de wilde dieren de prijs betalen.

De Partij voor de Dieren hamert continu op de noodzaak voor een transitie naar een duurzame veehouderij, waarbij een goed verdienmodel voor boeren samen gaat met een florerend landschap vol bloemen en dieren. Daarbij moet de vervuiler opdraaien voor de schade die hij veroorzaakt. Zoals met zoveel knelpunten in de landbouw, zijn niet de ganzen het probleem, maar de manier waarop wij nu met ons landschap omgaan. Want het eiwitrijke gras dat de boer nu verbouwt is een soort krachtvoer geworden waarbij de populatie groeit als kool.

Dat moet en kan allemaal anders. Daarom hebben wij vurig gepleit voor een alternatieve aanpak voor de ganzenschade. Wij stellen voor dat boeren een volledige schadevergoeding ontvangen, op voorwaarde dat ze meewerken aan de oplossing en een deel van hun land omtoveren in een bloem- en kruidenrijk grasland. Wij stellen voor dat er goede foerageergebieden komen, en dat wij gebruik maken van de intelligentie van deze mooie dieren door ze middels diervriendelijke verjaagteams te leren waar ze wel en niet mogen grazen. En daarbij past prima een winterrust, omdat het gras in de winter toch niet groeit, en er dan geen schade door hun eetlust ontstaat. Allemaal een prima plan: een win-win voor de boeren én de natuur, die opbloeit door de terugkeer van bloemen en kruiden.

En wie betaalt de schade? Dat betaalt Friesland Campina. Dat betalen wij. Door een cent meer te betalen voor onze melk. Dan ligt de rekening bij de veroorzaker: wij mensen, die zelf kiezen voor dit huidige systeem, en daarmee ook de verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van deze keuze.

Helaas besloot de provincie vandaag anders. Het is een trieste dag.

Gelukkig hebben we ons fel laten horen. Al vroeg in de ochtend stond een groep betogers voor de ingang van het provinciehuis. En in de Staten heeft ons Statenlid Rinie van der Zanden de ganzen verdedigd met heel haar hebben en houden. En zo hebben wij de stem verwoord van 62% van de Nederlandse bevolking, die tegen het doden van ganzen zijn.

Klik hier voor de inbreng van Rinie van der Zanden over de ganzenaanpak.

Of bekijk onze amendementen over een alternatieve aanpak:

Gerelateerd nieuws

Succes voor de PvdD! extra controles bij de REC en meer bloemrijke weilanden

Tijdens de Statenvergadering is een motie van de Partij voor de Dieren aangenomen om te onderzoeken of de REC de veroorzaker ...

Lees verder

Handen af van Schilkampen

De Partij voor de Dieren wil dat er geen vaargeul dwars door natuurgebied Schilkampen wordt aangelegd. Het gebied kent een gr...

Lees verder