Inbreng Staten­ver­ga­dering 7 september 2016


7 september 2016

Vandaag hield Rinie van der Zanden tijdens de behandeling van de Beleidsbrief Cultuur een pleidooi voor het behoud van de levende Friese cultuur. Er zijn veel oude Friese groente- fruit- en dierrassen waar we in Fryslân trots op mogen zijn en die we moeten koesteren, vooral nu wereldwijd veel waardevolle soorten en rassen dreigen te verdwijnen. Toch hebben organisaties zoals Platform Friese Rassen het moeilijk. Daar kan de Provincie verandering in brengen.

Klik op de link om haar bijdrage tijdens de PS vergadering te lezen.