Het klimaat­pro­bleem ligt op ons bord


29 september 2016

De provincie Fryslân ziet met haar ambities voor duurzame energie een belangrijke factor over het hoofd. Dit stelde fractievoorzitter Rinie van der Zanden van de Partij voor de Dieren Fryslân tijdens de Provinciale Statenvergadering over de beleidsbrief Duurzame Energie. Voor een succesvolle klimaataanpak is het ook noodzakelijk dat we minder vlees gaan eten.

De veehouderij is één van de grootste uitstoters van broeikasgassen. Wereldwijd produceert deze sector meer broeikasgassen dan alle auto’s, treinen, vliegtuigen en schepen bij elkaar. Steeds meer instanties zoals de Gezondheidsraad, maar ook de Verenigde Naties en het Wereld Natuur Fonds pleiten daarom voor een meer plantaardig voedingspatroon.

Een geringe verschuiving van de consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten kan al een forse bijdrage leveren aan energiebesparing. Als alle Nederlanders bijvoorbeeld 1 dag in de week geen vlees eten, zou dit evenveel besparen als een heel jaar lang 1.25 miljoen auto’s van de weg halen.

Provincie Fryslân kan dus gemakkelijk en snel klimaatwinst boeken door in te zetten op een meer plantaardig voedselpatroon en een duurzame landbouw, zegt van der Zanden. De Partij voor de Dieren diende daarom een motie in om in het duurzame energiebeleid te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om in Fryslân de productie en consumptie van plantaardige eiwitten te bevorderen. Klik hier voor de motie.

Verder diende de Partij ook een amendement in om groene mest niet als groen te labelen. De Provincie zet in haar beleidsbrief in op meer groen gas door de verwerking van mest. Maar voor de productie van mest zijn veel fossiele brandstoffen nodig, bijvoorbeeld voor de productie van kunstmest, veevoer en transport. De vee-industrie trekt een zware wissel op het klimaat en het milieu. Gas dat afkomstig is van mest kan dus niet groen zijn.

Klik hier voor onze bijdrage over duurzame energie tijdens de PS vergadering

Gerelateerd nieuws

Inbreng Statenvergadering 7 september 2016

Vandaag hield Rinie van der Zanden tijdens de behandeling van de Beleidsbrief Cultuur een pleidooi voor het behoud van de lev...

Lees verder

Motie aangenomen voor steriliseren verwilderde katten

Het vangen en castreren van wilde katten is veel effectiever dan het afschieten. Vrijwilligers van Dierenbescherming afdeling...

Lees verder