Provincie Fryslân moet land­bouw­beleid vergroenen


23 september 2021

Gisteren vergaderde Provinciale Staten over het landbouwbeleid. Wij vinden dat er meer aandacht moet komen voor natuurinclusieve of biologische landbouw. Dat zien we helaas niet genoeg terug in het voorstel van Gedeputeerde Staten. De bijdrage van ons Statenlid Menno Brouwer is hier na te lezen.

Ook heeft de provincie te weinig aandacht voor dierenwelzijn in de vee-industrie. Daarom dienden wij een motie in, waarin we aangeven dat dit expliciet meegenomen moet worden in het landbouwbeleid. De volledige motie is hier te bekijken. De motie werd mee ingediend door GrienLinks, D66 en SP. Toch was er geen meerderheid voor in de Staten en werd de motie afgewezen.