Provincie moet meer werk maken van exten­si­vering landbouw


28 mei 2022

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van deze week hebben we gesproken over een aanpak voor laaggeletterdheid, de verschraling van het openbaar vervoer en de stikstofproblematiek.

Over het oplossen van het stikstofprobleem is weer lang gesproken. Door het falende stikstofbeleid van de overheid is de natuur er uiterst slecht aan toe. Menno benadrukte in zijn inbreng dat Fryslân veel meer werk moet maken van de extensivering van de landbouw. Daarbij moet onteigening kunnen worden ingezet als stok achter de deur. En mestvergisting hoort niet bij een duurzame landbouw.

Het OV kwam ook aan de orde. Menno heeft in zijn inbreng benadrukt hoe belangrijk het is dat Fryslân een fijnmazig openbaar vervoersnetwerk krijgt dat betaalbaar comfortabel en toegankelijk is. Helaas verschraalt het OV alsmaar meer. Om het tij te keren is allereerst een heldere toekomstvisie voor een langere termijn nodig. Maar een meerderheid was tegen het opstellen van zo’n visie.

Een voorstel van D66 en PvdA om laaggeletterdheid aan te pakken in Fryslân werd wél aangenomen. De laaggeletterdheid is hoog in onze provincie. Moeite met lezen en schrijven heeft voor veel mensen grote gevolgen in hun dagelijkse leven. Wij stemden voor het voorstel.

Gerelateerd nieuws

Vragen over afschot vos zonder vrijstelling

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, SP en GrienLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de vossenjacht in F...

Lees verder

Statenfracties PvdD, GrienLinks, SP, D66 en Statenlid Van Swol spreken zich uit tegen coalitieplan stikstof in brief aan Ministers

De provinciale fracties van de PvdD, GrienLinks, SP, D66 en Statenlid Van Swol nemen afstand van de reactie van het college o...

Lees verder