Vragen over afschot vos zonder vrij­stelling


22 april 2022

De Statenfracties van de Partij voor de Dieren, SP en GrienLinks hebben schriftelijke vragen gesteld over de vossenjacht in Fryslân. Die jacht is niet meer toegestaan na het schrappen van de landelijke vrijstellingsregeling vossenjacht door de Rechtbank. De Fracties constateren dat het College van Gedeputeerde Staten besloten heeft de jacht op vossen, na een jachtstop van een week, weer te hervatten. De fracties vragen het College om uitleg.

Medio februari heeft de Rechtbank Midden-Nederland de landelijke vrijstellingsregeling gericht op de vossenjacht onverbindend verklaard¹. Verschillende provincies, waaronder Fryslân, legden daarop de vossenjacht stil. Deze jachtstop heeft in Fryslân maar een week geduurd.

Andere provincies houden zich wel aan de jachtstop, in afwachting van nieuwe landelijke regelgeving. De fracties van de Partij voor de Dieren, SP en GrienLinks willen uitleg van het College van Gedeputeerde Staten waarom zij, tegen de gerechtelijke uitspraak in, hebben besloten de jacht op vossen weer te hervatten en waarom niet de reactie van de Minister van LNV, het bevoegde gezag, hoe hiermee om te gaan, wordt afgewacht.

Ook willen de fracties weten waarom het College, naar aanleiding van deze uitspraak, er niet voor kiest om meer in te zetten op duurzame en toekomstbestendige oplossingen als de verbetering van de biotoop en de versterking van de natuur. Tot slot willen de fracties uitleg van GS waarom overheden, waaronder ook onze provincie Fryslân, met grote regelmaat door de rechter op de vingers worden getikt waar het gaat om de toepassing van de Wet Natuurbescherming. “Overheden hebben een voorbeeldfunctie waar het gaat om het naleven en handhaven van wet- en regelgeving”, aldus de woordvoerders van de Statenfracties van PvdD, SP en GrienLinks.

Wat betreft de beheerkeuzes van de vos zijn er naast afschot legio andere mogelijkheden. Maar zonder noodzakelijke landbouwtransitie is elke vorm van beheer symptoombestrijding en blijft het dweilen met de kraan open. “Een belangrijke les uit het verleden is dat meer ruimte voor de natuur beheersmaatregelen als afschot onnodig maakt”, stellen de woordvoerders.

Lees de vragen hier na.