Meer ruimte nodig voor wolven en water­stof­bussen


27 oktober 2022

Gisteren hebben Provinciale Staten vergaderd over hoe de aanbesteding voor de nieuwe busconcessie er uit moet komen te zien. De provincie kan invloed uitoefenen op OV-bedrijven door een eisenpakket samen te stellen waar bedrijven die het busvervoer in Fryslân op zich willen nemen voor de komende tien jaar, aan moeten voldoen. Wij hebben aandacht besteed aan een snelle verduurzaming van het openbaar vervoer. Het overbelaste stroomnet kan problemen geven bij het overschakelen naar elektrisch busvervoer. Menno Brouwer vond dat er goede kansen zijn voor de komst van waterstofbussen. Onze motie hebben we ingetrokken na een toezegging van de Gedeputeerde om de komst hiervan te stimuleren.

Verder stond de dag in het teken van de wolf, die onterecht wordt gedemoniseerd. Menno nam het op voor het beschermde dier, die juist een grote positieve impact kan hebben op de natuur. Waar de wolf leeft groeit het bos, aldus een oud Oost-Europees gezegde.

Lees hier de inbreng bij de OV-concessie

Lees hier de inbreng bij de motie vreemd Wolf

Gerelateerd nieuws

Partij voor de Dieren Statenfracties: kabinet, neem uw verantwoordelijkheid!

De gezamenlijke Statenfracties van de Partij voor de Dieren roepen het kabinet op om landelijke regie te nemen, nu Remkes opn...

Lees verder

Provincie moet stalsystemen diervriendelijker maken

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van deze week werden de financiële stukken van de provincie besproken, namelijk de b...

Lees verder