Provincie Fryslân blijft wind­molens tegen­houden


22 februari 2018

De komende jaren blijft de provincie Fryslân windenergie op land tegenhouden, ondanks de wens van de inwoners van de provincie en de grote noodzaak voor het opwekken van meer duurzame energie. Met het vaststellen van de Verordening Ruimte zet de provincie wél de deur open voor alle soorten mestvergisters. Daarmee slaat Fryslân de plank volledig mis.

De Partij voor de Dieren diende gisteren een voorstel in om dorpsmolens zoals bij Reduzum mogelijk te maken. Juist deze initiatieven verdienen ruim baan in de broodnodige transitie naar een duurzame samenleving. De CDA, PVV, VVD, 50PLUS, FFP en SP hielden dit voorstel tegen. Ook kleine windmolens, zoals de 15 meter hoge EAZ windmolen, worden pertinent geweigerd. En dat terwijl Groningen al volop laat zien hoe succesvol deze populaire molens kunnen worden ingepast in het landschap. In plaats daarvan mogen nu alleen 10 meter hoge windmolens, die niemand wil hebben, omdat ze vaak niet hoog genoeg zijn om voldoende wind te vangen. Een gemiste kans, vinden wij.

Wél gaven de Staten ruim baan aan mestvergisters. Met de nieuwe verordening zet de provincie de deur wagenwijd open voor monovergisters, co-vergisters en zelfs industriële mestvergisters. En dat allemaal onder de vlag van duurzaamheid. Maar mestvergisting is helemaal niet duurzaam en zeker industriële mestvergisters zorgen voor veel overlast bij omwonenden, om nog maar te zwijgen over de milieurisico’s. De Partij voor de Dieren pleit al langer tegen mestvergisters. Inmiddels zijn ook D66, PvdA, 50PLUS en GrienLinks tegen industriële mestvergisters. Een gezamenlijk voorstel om deze te weigeren vond gisteren geen meerderheid.

Lees hier de inbreng van Rinie van der Zanden, met een glashelder betoog tegen mestvergisters en een warm pleidooi voor windmolens met draagvlak.

Klik hier voor het amendement Ruim baan voor dorpsmolens

Klik hier voor het amendement Geen industriële mestvergisters op bedrijventerreinen

Gerelateerd nieuws

Statenvergadering over ganzenaanpak en veenweide

Vandaag was een drukke statenvergadering, met een paar belangrijke onderwerpen. Zo stemden we over de ganzenaanpak en over he...

Lees verder

PvdD vindt boorplannen zuivel ontoelaatbaar

De Partij voor de Dieren vindt de plannen voor ultradiepe geothermie door Friesland Campina ontoelaatbaar. De risico's van bo...

Lees verder