Twijfels bij besluit­vorming Windpark Nij Hiddum-Houw


19 november 2018
Twee weken na de besluitvorming over Windpark Nij Hiddum-Houw in provinciale staten blijkt dat het andere windpark, Windpark Fryslân, naar verwachting 66.7 MW meer op gaat leveren dan gepland. De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt zich af waarom provinciale staten hier niet eerder van op de hoogte is gesteld.

Statenlid Rinie van der Zanden: “Wanneer dit bericht al bekend geweest was ten tijde van het debat in provinciale staten rond Nij Hiddum-Houw had dit tot een ander resultaat kunnen leiden, gelet op het bij omwonenden volledig ontbreken van draagvlak voor turbines hoger dan 150 meter. En gelet op de "knopen in de magen van de coalitiepartijen", die geschrokken waren van de grote zorgen van de vele omwonenden tijdens twee hoorzittingen. En omdat gedeputeerde staten met geen enkel percentage kon aangeven wat het draagvlak onder de omwonenden was van Nij Hiddum-Houw, is het genomen besluit zeer omstreden en zal door de omwonenden bij de bestuursrechter worden aangevochten.

De gestelde vragen zijn hier na te lezen.