Staten­ver­ga­dering over jacht op katten, marters en de REC


7 november 2018

Tijdens de afgelopen statenvergadering werd er gepraat over meerdere belangrijke onderwerpen. De jacht op katten kwam ter sprake, net als de afvaloven REC in Harlingen. We stelden mondelinge vragen over de jacht op marters.

De mondelinge vragen over steenmarters werden als eerste behandeld. Daarbij vroegen we de gedeputeerde naar de verstoring van het natuurlijke evenwicht dat jacht met zich meebrengt. De vragen zijn hier na te lezen.

Daarna spraken we over het vervolg dat we gaan geven aan culturele hoofdstad. Onze bijdrage daarover is hier na te lezen.

We dienden een motie vreemd in naar aanleiding van aangeschoten huiskatten, waarin we de gedeputeerde vroegen deze jacht aan banden te leggen. De motie is hier na te lezen en onze toelichting daarop hier. De gedeputeerde gaf in zijn reactie aan met dit onderwerp bezig te zijn. Daarom hebben we de motie niet in stemming laten brengen, maar zullen we de gedeputeerde volgen in zijn werk hiermee.

Op initiatief van GrienLinks werd tenslotte gesproken over het aanpassen van de meetwaarden van de afvaloven REC in Harlingen aan de laatste Europese eisen. De motie hiertoe werd unaniem aangenomen.