Verga­dering over stikstof, ganzen en afvaloven REC


19 november 2018

Afgelopen woensdag werd in Provinciale Staten de begroting besproken. Daarnaast waren er mondelinge vragen over de PAS.

De PAS is een systeem om te voorkomen dat er teveel stikstof terechtkomt in natuurgebieden. Er is een Europese gerechtelijke uitspraak geweest, waarin wordt gezegd dat Nederland deze regels niet goed heeft uitgevoerd. Er is waarschijnlijk teveel stikstof in onze natuurgebieden terecht gekomen. Daarom vroegen wij de gedeputeerde waarom geen tijdelijke vergunningen voor de uitstoot van stiktof zijn afgegeven, maar permanente. Ook wezen we op de hoge melkproductie per koe, die ervoor zorgt dat er meer stikstof per dier wordt uitgestoten.

Bij de behandeling van de begroting voor 2019 wezen we Gedeputeerde Staten op het feit dat ze nog steeds ganzen af wil schieten, terwijl de vermeende schade die de dieren veroorzaken, een stuk lager is dit jaar. Ook hebben we aangegeven dat we tegen het stimuleren van mest-monovergisters zijn. Daarbij hebben we een amendement ingediend. Dat is hier na te lezen. De gehele inbreng van onze fractie is hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

Twijfels bij besluitvorming Windpark Nij Hiddum-Houw

Twee weken na de besluitvorming over Windpark Nij Hiddum-Houw in provinciale staten blijkt dat het andere windpark, Windpark ...

Lees verder

Oproep herstel fouten rond Polderhoofdkanaal

Provinciale Statenfracties Partij voor de Dieren en GrienLinks zijn verontwaardigd over het voornemen van de provincie om in ...

Lees verder