Uitbreiding varkensstal strijdig met regels


16 januari 2018

De varkensstal in Hemelum wil uitbreiden naar een bouwperceel van 2, 35 of 2,9 ha. De verordening Romte van de provincie staat echter deze uitbreiding niet toe. Toch heeft Gedeputeerde Staten onlangs op vragen van de PvdA nog geantwoord dat de uitbreiding wel zou kunnen passen binnen de provinciale regels. De statenfractie van de Partij voor de Dieren vraagt de gedeputeerde om opheldering.

Statenlid Rinie van der Zanden: “De provinciale regels zijn er niet voor niets. Het is belangrijk omwonenden te beschermen tegen overlast en gezondheidsproblemen.” De stal ligt dicht bij de dorpskern en er zijn nu al problemen. Zo stoot de stal al jaren meer fijnstof uit dan is toegestaan. Van der Zanden: “Je zou denken: hou je eerst eens aan de regels.” Dorpsbewoners protesteren tegen de stal. Toch heeft de provincie zich niet expliciet uitgesproken tegen de uitbreiding.

Lees de gestelde vragen hier na.

Gerelateerd nieuws

PS 20 dec: Een pleidooi voor draagvlak en hoe dit ontbrak bij cultuur en buslijn 51 en 54

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van december hebben we gehamerd op het serieus nemen van initiatieven en klachten va...

Lees verder

Statenvergadering over ganzenaanpak en veenweide

Vandaag was een drukke statenvergadering, met een paar belangrijke onderwerpen. Zo stemden we over de ganzenaanpak en over he...

Lees verder