PS 20 dec: Een pleidooi voor draagvlak en hoe dit ontbrak bij cultuur en buslijn 51 en 54


21 december 2017

Tijdens de Provinciale Statenvergadering van december hebben we gehamerd op het serieus nemen van initiatieven en klachten vanuit de samenleving. Hoewel dat ook het voornemen is van het college, blijkt het er in de uitvoering nog al eens aan te schorten. Deze maand bleek dat bijvoorbeeld bij de heroriëntatie van de culturele infrastructuur, en bij een experiment met het busvervoer, óók het geval te zijn.

De culturele sector in Friesland heeft een geweldige prestatie geleverd door een gezamenlijk Manifest voor het toekomstige culturele beleid op te stellen. Onze fractie vindt dat de provincie dit serieus moet nemen en hierover met de sector in gesprek te gaan, maar toch is de koers al bepaald zonder het manifest hierbij te betrekken. Wij vinden dat een verkeerde gang van zaken. Een meerderheid in de Staten deelde onze mening en hebben bepaald dat de provincie de sector alsnog moet betrekken bij de uitvoering van het beleid.

Hetzelfde kwam terug bij de behandeling van het onderwerp busvervoer in Fryslân. Om de kosten te drukken wordt door Arriva in samenwerking met de provincie een experiment voorbereid om een tweetal buslijnen (lijn 51 en 54) te strekken. Daarbij worden de haltes uit de dorpen verwijderd en naar een grote weg verplaatst. Dat levert problemen op voor de inwoners van bijvoorbeeld Giekerk, Marrum, Ferwert en Burdaard. Groot was dan ook onze verontwaardiging toen bleek dat de gedeputeerde deze dorpen niet heeft betrokken bij het uitdenken van dit experiment. Juist bij dit soort experimenten moeten alle gebruikers van de bus serieus een stem hebben. Gelukkig is door de Staten een aantal amendementen aangenomen om alsnog de dialoog aan te gaan met de ontevreden inwoners uit de dorpen, en daarbij ook expliciet te zorgen voor veilige haltes.

Klik hier voor de bijdrage heroriëntatie culturele infrastructuur

Klik hier voor de bijdrage over het strekken van buslijn 51 en 54

Gerelateerd nieuws

Succes! Provincie gaat boeren die weidevogelnesten vernielen aanpakken

Gisteren evalueerden de Staten het weidevogelbeleid van de provincie. Wat ons betreft moet de provincie veel meer maatregelen...

Lees verder

Uitbreiding varkensstal strijdig met regels

De varkensstal in Hemelum wil uitbreiden naar een bouwperceel van 2, 35 of 2,9 ha. De verordening Romte van de provincie staa...

Lees verder