Staten­ver­ga­dering over ganzen­aanpak en veenweide


24 januari 2018

Vandaag was een drukke statenvergadering, met een paar belangrijke onderwerpen. Zo stemden we over de ganzenaanpak en over het veenweidegebied.

Eerst stond echter het onderwerp “minder beleid en regels” op de agenda. Het voorstel van Gedeputeerde Staten was wat ons betreft te vaag: op welk terrein willen we dan minder beleid en regels? En waarom? Regels zijn er niet voor niets. Onze gehele bijdrage is hier te lezen.

Vervolgens werd de Friese Ontwikkelings Maatschappij ( FOM) besproken. Dit bedrijf zou Friese ondernemers moeten helpen met het verkrijgen van kapitaal. Wij vragen ons af of dat wel nodig is: in onze bijdrage pleitten wij voor beter en niet perse meer. Lees dat hier na.

Belangrijk vandaag was de bespreking van de aanpak van het veenweidegebied. Het veen verdwijnt daar, wat onder meer zorgt voor veel uitstoot van koolstofdioxide. Onze fractie vindt dat het tijd is voor actie, niet voor praten. De bijdrage is hier na te lezen.

Een ander belangrijk onderwerp was de bespreking van Fryslân Hurde Wyn B.V. Deze onderneming wordt opgericht om burgerparticipatie in windenergie makkelijker te maken. Dat klinkt als een goed idee, maar de vraag is of de burgers wel serieus genomen zijn bij het opzetten van het windpark. Lees onze bijdrage daarover hier na.

Vervolgens hebben we de ganzenaanpak besproken. Dit jaar zijn er minder ganzen geteld in Fryslân. Dat komt niet omdat er in onze provincie zoveel dieren geschoten zijn, maar door andere omstandigheden zoals klimaatverandering. Gedeputeerde Staten stelt echter voor om nog meer te gaan schieten, ook voor zonsopkomst en met het kogelgeweer. Daar hebben we twee amendementen tegen ingediend. Het amendement over afschot voor zonsopkomst staat hier en het amendement over het kogelgeweer hier. De bijdrage staat hier.

Als één van de laatste punten stond een motie van GrienLinks op de agenda. Dit was een verzoek aan Gedeputeerde Staten om bij het Ministerie van I&W te pleiten voor een herindeling van het luchtruim voordat er extra vliegbewegingen plaatsvinden van en naar Lelystad Airport. Wij hebben deze motie ook ondertekend.

Gerelateerd nieuws

Uitbreiding varkensstal strijdig met regels

De varkensstal in Hemelum wil uitbreiden naar een bouwperceel van 2, 35 of 2,9 ha. De verordening Romte van de provincie staa...

Lees verder

Provincie Fryslân blijft windmolens tegenhouden

De komende jaren blijft de provincie Fryslân windenergie op land tegenhouden, ondanks de wens van de inwoners van de provinci...

Lees verder