Vragen over natuur­beleid samen met D66 en SP


29 januari 2021

Sinds het in 2013 gesloten Natuurpact tussen Rijk en provincies zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het natuurbeheer, natuurbehoud en natuurontwikkeling binnen de provincie.

Natuurcompensatie is een maatregel die genomen moet worden om een voorzien verlies aan beschermde natuur, ten gevolge van het uitvoeren van een project in of nabij een speciale beschermingszone te compenseren.

Op papier is die natuurcompensatie doorgaans goed geregeld, maar de praktijk blijft vaak ver achter. De natuurcompensatie blijkt veelal wel plaats te vinden, maar het ontbreekt vaak aan controle op de kwaliteit van de nieuw gerealiseerde natuur, doordat achteraf niet gemonitord wordt.

Daarom hebben wij, samen met D66 en SP, vragen gesteld. De vragen zijn hier na te lezen.

Wij staan voor:

Gerelateerd nieuws

Provinciale Statenvergadering 20-1-2021

Gisteren hebben alle politieke partijen gesproken over hoe het openbaar vervoer aangepast moet worden om te zorgen dat busmaa...

Lees verder

Stikstofnota en vragen over intensieve geitenhouderij

Vandaag was er een vergadering van provinciale staten. Daarbij hebben wij vragen gesteld over de vestiging van intensieve gei...

Lees verder