Stik­stofnota en vragen over inten­sieve geiten­hou­derij


17 februari 2021

Vandaag was er een vergadering van provinciale staten. Daarbij hebben wij vragen gesteld over de vestiging van intensieve geitenhouderijen. Ook werd de stikstofaanpak besproken.

Samen met andere fracties stelden we kritische vragen over de nieuwe geitenhouderijen. Die vragen zijn hier na te lezen. Helaas vielen de antwoorden van de gedeputeerde ons erg tegen. Hij wil geen extra maatregelen nemen, ondanks de gezondheidsrisico’s voor omwonenden.

Bij de behandeling van de stikstofaanpak hebben wij gezegd dat we het probleem alleen goed aan kunnen pakken door minder vee te houden. Lees onze gehele bijdrage hier na.

Gerelateerd nieuws

Vragen over natuurbeleid samen met D66 en SP

Sinds het in 2013 gesloten Natuurpact tussen Rijk en provincies zijn de provincies verantwoordelijk geworden voor het natuu...

Lees verder

Opinie: Provincie doet aan Russisch roulette

Bij Boijl en Rinsumageest zijn plannen voor grote intensieve geitenhouderijen. De Statenfracties van de Partij voor de Dieren...

Lees verder