Zorgen om giftig bodemas


21 mei 2019

Afvalverwerkers verhandelen jaarlijks grote bergen giftig bodemas en niemand weet wat ermee gebeurt. De gevaren van bodemas kwamen eind 2018 in het nieuws, toen Zembla grootschalige fraudepraktijken aan het licht bracht. De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over de 400.000 ton bodemas die afvalverwerker Van Bentum in Heerenveen moet afvoeren, nu provincie Fryslân het bedrijf onlangs een dwangsom heeft opgelegd. Ook de REC produceert jaarlijks grote hoeveelheden bodemas. De partij wil van de gedeputeerde weten wat er met deze as gebeurt. Ook wil de partij weten hoe de provincie toezicht houdt bij projecten zoals het nieuwe knooppunt Joure, waar milieuvervuiling dreigt. De nieuwe weg is op bodemas aangelegd.


De vragen kunt u hier lezenGerelateerd nieuws

Statenvergadering over ganzenaanpak en landbouwbeleid

Op 26 en 27 februari 2019 was de laatste vergadering van Provinciale Staten voor de verkiezingen. Er stonden zo veel onderwer...

Lees verder

Verslag PS: op weg naar een energieneutrale provincie

Provinciale Staten hebben een voorstel aangenomen om maatregelen uit te werken om de provincie energieneutraal te maken. De p...

Lees verder