Staten­ver­ga­dering over ganzen­aanpak en land­bouw­beleid


6 maart 2019

Op 26 en 27 februari 2019 was de laatste vergadering van Provinciale Staten voor de verkiezingen. Er stonden zo veel onderwerpen op de agenda, dat de vergadering over twee dagen was verdeeld.

Op dinsdagavond 26 februari werd onder andere gesproken over het voorstel om de huidige ganzenaanpak, waarbij jaarlijks vele ganzen sterven, te verlengen. We hebben nog eens gepleit tegen deze aanpak. Want afschot van ganzen is symptoombestrijding: zolang we onze landbouw niet aanpassen door minder raaigras te verbouwen, zullen de ganzen blijven komen. Eerder had ons statenlid, Rinie van der Zanden, contact met jagers over de (on)mogelijkheden en risico’s van de huidige ganzenaanpak. Lees daarover meer in onze bijdrage.

Tijdens het stemmen over dit voorstel, op de avond van 27 februari, heeft Rinie per ongeluk verkeerd gestemd bij een amendement om de ganzenaanpak niet te verlengen tot 2023, maar tot 2021. Toen ze die fout probeerde te herstellen door dit te melden aan de voorzitter, kreeg ze te laat het woord. We gaan dit opnieuw agenderen na de verkiezingen in maart 2019, want het huidige ganzenbeleid is wat de Partij voor de Dieren betreft wreed en nutteloos en moet zo snel mogelijk stoppen. Niet pas in 2021, en zeker niet pas in 2023, maar direct.

Diezelfde verandering van de landbouw stond ook op de agenda, namelijk als één van de regiodeals. Wat ons betreft kan de provincie daarin meer doen. Lees dat na in onze bijdrage bij de regiodeals.

Naast jacht en landbouw werd ook gesproken over windenergie. Zo werd de burgerdeelname in Windpark Fryslân besproken. Lees onze bijdrage daarover hier na. En we dienden een motie in tegen het plaatsen van een hoogspanningsstation bij Hiddum Houw. Lees de motie en onze inbreng daarbij hier en hier na.

Ook de Friese Meren kwamen aan bod. Daarbij hadden we een korte bijdrage, waarin we pleitten voor meer mogelijkheden van fietsrecreatie. Dat is hier na te lezen.

Gerelateerd nieuws

Van der Zanden krijgt prijs voor meeste kennis van zaken

Op 27 februari kreeg Jan Waterlander, statenlid voor 50PLUS, de prijs voor beste statenlid. Hetty Janssen van de PvdA werd tw...

Lees verder

Zorgen om giftig bodemas

Afvalverwerkers verhandelen jaarlijks grote bergen giftig bodemas en niemand weet wat ermee gebeurt. De gevaren van bodemas k...

Lees verder